Namanhomes
TỔNG QUAN DỰ ÁN
 •  Tên dự án: Naman Homes
 • Vị trí dự án: Tổ Hợp Giải Trí Cocobay
 • Trường Sa, Hải Hòa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
 • Chủ đầu tư: Tập Đoàn Empire Group.
 • Đơn vị thiết kế: Plan Add.
 • Sản phẩm bao gồm: Shophouse, Villa, Boutique Hotel.
 • Tổng diện tích dự án: 51ha.
 • Năm hoàn thành: Quý I/2020.
Namanhomes
TỔNG QUAN DỰ ÁN
 •  Tên dự án: Naman Homes
 • Vị trí dự án: Tổ Hợp Giải Trí Cocobay
 • Trường Sa, Hải Hòa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
 • Chủ đầu tư: Tập Đoàn Empire Group.
 • Đơn vị thiết kế: Plan Add.
 • Sản phẩm bao gồm: Shophouse, Villa, Boutique Hotel.
 • Tổng diện tích dự án: 51ha.
 • Năm hoàn thành: Quý I/2020.
VIDEO TOÀN CẢNH DỰ ÁN NAMAN HOMES

VIDEO TOÀN CẢNH DỰ ÁN NAMAN HOMES